Печат
Оценка на читателите: / 89
Слаба статияОтлична статия 

Станислав Костов преподава следните учебни дисциплини:

В СУ „Св. Климент Охридски”:

Право на Европейския съюз

- от 2018 г. лекциите в бакалавърсакат програма на специалност "Европеистика"

- от 2003 г. упражнения в бакалавърската програма на специалност „Европеистика”;

- от 2006 г. упражнения в специалност „Право”;

- от 2004 г. до 2019 г. лекциите в бакалавърската програма на специалност „Публична администрация”;

- различни дисциплини от областта на Правото на ЕС в рамките на Магистърската програма по право на ЕС в Юридическия факултет

Съдебна защита в ЕС

- от 2006 г. лекциите в бакалавърската програма на специалност ”Европеистика”

Въведение в правото

- от 2012 г. до 2016 г. лекциите в бакалавърската програма на специалност ”Европеистика”

Европейски съд по правата на човека

- от 2004 г. до 2006 г. лекциите в бакалавърската програма на специалност „Европеистика”

 

Във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий":

Право на Европейския съюз

- от 2017 г. лекциите в Юридическия факултет

Станислав Костов води и различни обучения и семинари, свързани с прилагането на Правото на ЕС в държавите членки, източниците и институциите на ЕС и по европейско процесуално право. Сред тези обучения могат да бъдат посочени: