You are here:
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Search

Stanislav Kostov

IUSTITIAM NAMQUE COLIMUS ET BONI ET AEQUI NOTITIAM PROFITEMUR (Ulp. D.1.1.1.1.)

Е-поща Печат
Оценка на читателите: / 126
Слаба статияОтлична статия 

Станислав Костов е роден на 5 юни 1978 г. във Варна. Там завършва Френската гимназия (IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри) през 1997 г. През 2002 г. получава степен „магистър по право” от Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.

Той има диплома по защита на основните права на човека от Междууниверситетския център по правата на човека от 2000 г. През 2004 г. преминава курс по методи на обучението в Университета в Маастрихт, Холандия.

Професионалният му опит започва с деветмесечен стаж в Народното събрание на Република България по програма „Студенти на стаж към Парламента” през 2002 г.

През 2002 г. той постъпва на работа в Изпълнителна агенция „Морска администрация”, където до 2006 г. заема длъжността „старши юрисконсулт”.

През 2003 г. Станислав Костов е избран за асистент по Право на Европейския съюз в катедра „Европеистика” на Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. През 2011 г. защитава докторска дисертация на тема „Актовете на Съда на Европейския съюз и техните правни последици”.

От 2007 г. той е адвокат в Софийската адвокатска колегия. През периода 2009 г. – 2010 г. е член на Управителния съвет на Френско-българската търговска камара. От 2012 г. е член на Научно-методическия център към Висшия адвокатски съвет.

Станислав Костов работи на български, френски, английски и италиански език.

 
  • Bulgarian
  • English

ГАЛЕРИЯ

JA slide show